Source Information

  • Source ID  S4632 
    Text  S-1962664473
    fol. 160, Nemanzelska. Otec Josef Krajnik, evang. reform. vyznani, zahradnik ve velkostatku Pravonin, bytem ve Velkem Ujezde 40, byl dne 21. dubna 1903 v Nebuzeli s psanou matkou oddan a prihlasil se za otce. M, atka Marie Jira, katolicka, dcera Jana Jiry 
    Linked to  Vlasta Anna KRAJNIKOVA 


Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources